mechanical engineering technician

mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mechanikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ir įtaisų kūrimu, projektavimu, konstravimu, gamyba, įrengimu, veikimu, technine priežiūra ir remontu. Jis parengia ir atlieka eksperimentus, bandymus, matavimus, skaičiavimus, suderina matavimo priemones, užrašo jų rodmenis ir kitokiais būdais prisideda prie staklių, variklių, transporto priemonių, šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių, atominės energetikos ir kitokių mechaninių įrenginių, įtaisų tiriamųjų ir plėtros darbų atlikimo. Jis parengia išsamius gamybai ir montavimo darbams reikalingų medžiagų ir darbo jėgos įverčius, darbų programas. Duoda techninius nurodymus darbininkams, kurie gamina, montuoja, taiso ir prižiūri mechaninius įrenginius. Patikrina ir išbando tuos įrenginius, siekdamas įsitikinti, ar jie atitinka techniniuose aprašuose ir standartuose nurodytus saugos reikalavimus. Kontroliuoja ir reguliuoja jau įrengtų mechaninių įrenginių veikimą, taiko teorines ir praktines savo žinias iškylančioms problemoms aptikti ir išspręsti. atitikmenys: angl. mechanical engineering technician; mechanical technician pranc. technicien en génie mécanique, m; technicien mécanicien, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • mechanical engineering technician — mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris dalyvauja įvairiuose ūkinės veiklos sektoriuose naudojamų mašinų arba aparatų projektavimo, gamybos, eksploatavimo ir tobulinimo darbuose. atitikmenys: angl. mechanical …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • mechanical engineering technician — mašinų gamybos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mašinų gamybos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ar aparatų… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Mechanical engineering — Mechanical engineers design and build engines and power plants …   Wikipedia

  • Engineering technician — An engineering technician is a person who has relatively practical understanding of the general theoretical principles of the specific branch of engineering in which they work. [ [http://www.bls.gov/oco/ocos112.htm US Department of Labor job… …   Wikipedia

  • Electrical and Mechanical Engineering Branch — Infobox Military Unit unit name=Electrical and Mechanical Engineering Branch caption= dates=15 May 1944 present country=Canada allegiance= branch= type=Canadian Forces personnel branch role= size= command structure= current commander= garrison=… …   Wikipedia

  • mechanical technician — mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris dalyvauja įvairiuose ūkinės veiklos sektoriuose naudojamų mašinų arba aparatų projektavimo, gamybos, eksploatavimo ir tobulinimo darbuose. atitikmenys: angl. mechanical …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • mechanical technician — mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mechanikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ir įtaisų kūrimu, projektavimu …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Engineering education — is the activity of teaching knowledge and principles related to the professional practice of engineering. It includes the initial education for becoming an engineer and any advanced education and specialization that follow. Engineering education… …   Wikipedia

  • Engineering — The Watt steam engine, a major driver in the Industrial Revolution, underscores the importance of engineering in modern history. This model is on display at the main building of the ETSIIM in Madrid, Spain. Engineering is the discipline, art,… …   Wikipedia

  • Engineering Council UK — Infobox Non profit Non profit name = Engineering Council UK Non profit Non profit type = Professional Organisation founded date = November 27, 1981 founder = Elizabeth II location = 246 High Holborn, London, WC1V 7EX, United Kingdom origins = key …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.